Specificaties Salarisadministratie Software ELSA

Salarissoftware ELSA is uit te breiden met de volgende modules:

 Elsa Looninvoermodule

Voor het snel invoeren van mutaties, inclusief collectief wijzigen vaste gegevens en standenregister


 Elsa afdelingen en leningenadministratie

Splitsing naar afdelingen en bijhouden van leningen.


 Elsa autorisatiemodule

Multi-user uitvoering en toekennen van gebruiksrechten aan de programmatuur.


 Elsa Personeel informatiemodule

Mogelijkheid tot creëren eigen velden, Bewaking Poortwachter, koppeling externe documenten, verzuimregistratie op datum, rapportgenerator.


 Elsa import mutaties

Importeren van uren e/of bedragen vanuit Excel of tijdregistratiesystemen.


 Elsa koppeling journaalposten

O.a. ten behoeve van Exact, Accountview, Unit4, Snelstart, Minox, Muis, Sap, Cash, Navision, Reeleezee, Syntess, Twinfield enz.


 Elsa administratiemodule

Handige tools voor administratiekantoren.


 Elsa administratiemodule plus

Uw cliënten kunnen stam- en variabele gegevens digitaal doorgeven zodat alles in 1 keer verwerkt kan worden. De mogelijkheid bestaat dan dat de cliënten zelf alles kunnen uitprinten.


 Elsa pensioenaangifte digitaal/ Stipp rapportagemodule

De pensioenaangifte digitaal rechtstreeks sturen naar Syntrus Achmea/TKP/PGGM en/of rapportage voor uitzendbedrijven.


 Elsa olpmodule ten behoeve van schoonmaakbedrijven

Met deze module kunt u direct vanuit het programma uw pensioenaangfite naar APG versturen.


 Elsa bouwmodule ten behoeve van bouwbedrijven

Met deze module kunt u direct vanuit het programma uw OLP en TSF opgave naar APG sturen. Bevat alle constanten en percentages van de bouw.


 Elsa schildersmodule ten behoeve van schildersbedrijven

Met deze module kunt u direct vanuit het programma uw PRIS opgave naar BPF schilders sturen. Bevat alle constanten en percentages van het schildersbedrijf.


 Elsa Prinsmodule ten behoeve van agrarische bedrijven

Met deze module kunt u direct vanuit het programma uw periodieke loonopgave naar Colland sturen. Bevat alle constanten en percentages van de agrarische sector, slagerijen en verblijfsrecreatie.

 

 

 

 

Basisfuncties Salarissoftware ELSA

Projectie van overzichten op beeldscherm of printer


Blanco of voorbedrukte salarisspecificaties en logo op de salarisspecificatie


Loonstroken direct mailen naar de werknemers


Werknemers & werkgevers sorteren op nummer of naam


Onbeperkt aantal werknemers per bedrijf


Signaleringen leeftijd, dienstjaren, minimum loon, in en uit dienst, afloop contract.


Inlezen XML bestand werknemers


Zelf te benoemen belaste vergoedingen per bedrijf


Zelf te benoemen onbelaste vergoedingen per bedrijf


Zelf te benoemen onbelaste inhoudingen per bedrijf


Zelf te benoemen reserveringen mogelijk (bijvoorbeeld vakantiegeld, 13e maand)


Alle bedrijfstakregelingen en pensioenregelingen zijn zelf te definiëren en in te stellen op leeftijd


Standaard worden er tientallen bedrijfstakprofielen meegeleverd, zoals horeca, metaalnijverheid, detailhandel, PGGM, transport, taxi, schoonmaakbedrijven, bakkers, grafische sector, enz. Alle percentages staan hier al ingevuld.


Registratie en reservering van vakantie, atv, etc. in dagen of uren


Tijd voor tijd


Mogelijkheid tot koppelen van grootboeknummers aan de loonjournaalpost


Naast gewerkt, ziek en vakantie nog 4 soorten tijd vrij te definiëren


Automatische berekening van uur- en dagloon


Automatische berekening percentages tabel bijzondere beloningen


Witte tabel, witte tabel > en < 20 vakantiedagen, groene tabel, dagtabel


Automatische toepassing van de voordeelregel


Binnenlandse artiest, buitenlandse artiest, vergoeding derden


Thuiswerkers en aannemers van werk, anonieme werknemers, gemoedsbezwaarden


Kopiëren werknemers


Studenten- en scholierenregeling


Alle herleidingregels


30% Vergoedingsregeling


Automatische berekening van afdrachtverminderingen


Loonberekeningen direct op het scherm


Loonberekeningen met terugwerkende kracht corrigeren


Pro forma berekening inclusief berekening van de loonkosten


Loonberekeningen per week, 4-weken, maand en/ of kwartaal


Berekeningen van bruto naar netto en van netto naar bruto en vanuit loonkosten.


Mogelijkheid tot het uitsplitsen van het loon (bijvoorbeeld ziekengeldberekening)


Betalingsbestand t.b.v. elektronisch betalen ( SEPA)


Werkkostenregeling